Veranderspiegel

spiegel3Een tussentijdse inventarisatie van de manier waarop binnen de organisatie écht naar de beoogde verandering wordt gekeken

 

 

 

Wanneer interessant?
Uw veranderprogramma loopt al weer even. Soms met succes en soms nog niet. De formele rapportages lijken niet het hele verhaal te vertellen. De ChangeMirror® biedt een meetinstrumentarium om informele netwerken en de ‘binnenwerelden’ van de partijen die betrokken zijn bij een verandertraject in beeld te brengen. Dit biedt de mogelijkheid om in gesprek te komen over hoe binnen uw organisatie écht naar de beoogde verandering wordt gekeken. En dat is een belangrijke aanjager voor een constructief vervolg.

Hoe
Een ChangeMirror® onderzoek bestaat uit de volgende stappen:

  • Inrichten van een ontwerpteam voor het ontwerpen en toetsen van de onderzoeksopzet en de resultaten daarvan
  • Uitvoeren van een onderzoek om in beeld te brengen wat er écht leeft binnen de de organisatie. Het onderzoek bestaat uit een on-line chat-sessie en kan worden gecombineerd met een meting van informele netwerken.
  • In workshops terugkoppelen van de onderzoeksresultaten. Doel van de workshops is de diversiteit aan beelden over het veranderprogramma met alle betrokkenen te delen, te bespreken en op basis daarvan wenselijke vervolgstappen vast te stellen.

ChangeMirror® is gebaseerd op een gedegen wetenschappelijk fundament: het gedachtegoed van prof. dr. Thijs Homan over de ‘binnenkant van organisatieverandering’.

Partners
Het ChangeMirror® onderzoek voeren wij uit in samenwerking met het Onderzoekscentrum Facilitating Change and Implementation Dynamics van de Open Universiteit Nederland, opgericht door Thijs Homan en met Synthetron. Doordat de universiteit als een onafhankelijke partij de metingen uitvoert, is er ook een garantie van anonimiteit en objectiviteit ingebouwd.

Wat levert het op?
Een ChangeMirror® onderzoek levert u:

  • Een inventarisatie van de informele beeldvorming van betrokkenen over het veranderprogramma;
  • Verbetering van de verbinding tussen de ‘zenders’ en de ‘ontvangers’ van de verandering;
  • Een gemeenschappelijk beeld van over de ‘dingen die er toe doen’ en daarmee
  • Een belangrijke bron voor spontane en geplande vervolgacties.