Veranderconferentie

ConferentieEen werkconferentie waarin een groot aantal betrokkenen gezamenlijk de beoogde verandering verkennen en een plan maken voor het vervolg

 

 

 

Wanneer interessant?
U heeft een belangrijke verandering voor ogen met uw organisatie. De richting van de beoogde verandering is vaak al in kleine kring uitgewerkt. Of misschien wordt er al een tijd aan gewerkt. Om de beoogde verandering in praktijk te brengen is veelal inzet nodig van een brede groep betrokkenen: leidinggevenden en (staf) medewerkers van verschillende afdelingen en op verschillende niveaus in de organisatie. Door hen direct vanaf de voorbereiding actief te betrekken, vergroot u de kans op succes aanzienlijk.

Hoe?
Een Veranderconferentie biedt de gelegenheid om met een groot aantal betrokkenen de beoogde verandering te verkennen en plannen uit te werken voor vervolgstappen. Dat doen we in de vorm van een interactieve conferentie van één tot drie dagen. Eventueel in combinatie met individuele voorbereidingsopdrachten en/of on-line chat sessies.

In de conferentie kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Wat is het doel van de beoogde verandering? Hoe ziet het er uit als de beoogde verandering succesvol is gerealiseerd?
  • Hoe gaat het nu? Wat gaat al goed? Wat zit in de weg?
  • Wat zijn relevante ervaringen uit het verleden?
  • Welke concrete acties / gedragingen helpen het doel te realiseren? Wat kunnen we meteen gaan doen en wat moet eerst ontwikkeld worden?

En hierbij gaat het dan niet alleen over het rationele antwoord op deze vragen. Maar juist ook over diepere, deels onbewuste bronnen van kennis. Deze hebben een sterke invloed op het gedrag en dus ook op het succes van uw veranderopgave…

In de voorbereiding op een veranderconferentie werken wij altijd samen met vertegenwoordigers van uw organisatie.

Partners
Bij Veranderconferenties werk ik samen met deskundigen mbt werkconferenties (IOD),  on-line dialoog (Synthetron) en appreciative inquiry (Marieke Haaker Coaching&Consultancy).

Wat levert het op?
Een Veranderconferentie levert u:

  • Een breed gedeeld beeld bij het heden, verleden en toekomst met betrekking tot de beoogde verandering;
  • Een veranderplan als basis voor besluitvorming en vervolgstappen. En dat plan is dan niet vóór, maar ván uw eigen mensen. En dat maakt de kans op succes in praktijk aanzienlijk groter…