Sociocratisch deskundige

sociocratieOndersteuning bij het binnen uw organisatie ontwerpen en initiëren van beleids- en besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid

 

 

Wanneer interessant?
U bent overtuigd van de mogelijkheden die structurele beleids- en besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid voor uw organisatie te bieden heeft. U wilt een eerste stap zetten met het inrichten er van.

Hoe?
Wij kunnen u ondersteunen bij het – samen met uw eigen mensen – opstellen van een plan van aanpak voor het ontwerpen en initiëren van sociocratische beleids- en besluitvorming. Onderwerpen die in het plan worden uitgewerkt zijn:

 • Doel;
 • Globaal ontwerp kringstructuur (incl. selecteren pilot kringen);
 • Activiteiten voor introductie (incl. tijdpad);
 • Training/scholing;
 • Budget en
 • Criteria/indicatoren voor het meten van succes van de pilot en voor besluitvorming over vervolg.

Op basis van het plan van aanpak kan worden besloten of en waar met een pilot wordt gestart. Als tot een pilot wordt besloten, bieden wij ondersteuning bij de volgende activiteiten:

 • Ontwerp van de structuur en werkwijze van de beleidskringen;
 • Training / scholing van de deelnemers van de pilot-kringen;
 • Faciliteren van de vergaderingen van de pilot-kringen en
 • Opzetten van een ‘ondersteuningskring’.

Partners
Bij trainings- en inrichtingsprojecten werk ik samen met deskundigen in sociocratie (Sociocratisch Centrum Nederland), appreciative inquiry (Marieke Haaker Coaching&Consultancy) en organisatiecultuur (On-Lime) (zie Partners).

Wat levert het op?
Het inrichten van sociocratische beleids- en besluitvorming binnen uw organisatie levert u:

 • Beleid dat werkt in de praktijk en dus resultaten oplevert voor uw organisatie;
 • Leidinggevenden en (staf-)medewerkers die – op ieder niveau in de organisatie – gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en de uitvoering van het beleid;
 • Een lerende organisatie (beleid is nooit af, maar wordt doorlopend getoetst aan de praktijk en waar nodig aangepast);
 • Een positieve sfeer binnen uw organisatie, die gericht is op constructief samenwerken.