De Veranderarchitect kan u op de verschillende manieren ondersteunen met Vergaderen en Veranderen:

VERGADEREN

Wil je binnen jouw bestuur, MT of (project)team

  • doorlopend beschikken over een actueel beeld van wat er speelt?
  • profiteren van de collectieve intelligentie van alle deelnemers?
  • dat ieder zich vertrouwd voelt om al zijn of haar vragen, ideeën en zorgen te uiten?
  • gezamenlijk tot creatieve oplossingen komen, ook als het spannend wordt door onderlinge verschillen van inzicht en uiteenlopende deelbelangen?
  • een gedeelde verantwoordelijkheid creëren voor het werken aan de gezamenlijke doelstelling?

Dan is het onderzoeken en verbeteren van de kwaliteit van je eigen vergaderingen een goede plek om te beginnen.

Professionele autonomie, motivatie, sociale veiligheid, zelforganisatie, verbindend / gedistribueerd leiderschap. Ieder van deze onderwerpen wordt beïnvloed door de manier van vergaderen: wat wordt waar besloten? Door wie? In welke rollen, met welke werkvormen, met welke wijze van besluiten?

Het mooie is: je kan gericht vorm geven aan de manier waarop je vergadert. Heel concreet en praktisch. Je kan verschillende vormen uitproberen, ontdekken wat werkt, keuzes maken en stap voor stap verbeteren. En daar helpen wij je graag bij.

RateYourMeetingeen praktisch hulpmiddel om het onderlinge gesprek over (het verbeteren van) de kwaliteit van vergaderingen op gang te brengen.

Gespreksleider: iedere deelnemer voelt zich gehoord; komen tot concrete besluiten waar iedereen achter staat; als leidinggevende volledig concentreren op de inhoud.

Secretaris: effectiever en efficiënter overleggen door een betere voorbereiding: een heldere agenda, duidelijke stukken om te bespreken en tijdige verslaglegging.

 

VERANDEREN

Verandercoach: een klankbord / sparring partner voor  degenen die een veranderingsproces (gaan) aansturen of begeleiden

Veranderatelier: een workshop waarin een aantal ervaren veranderaars meedenken over de aanpak van een voor u belangrijke veranderopgave

Veranderconferentie: een werkconferentie waarin een groot aantal betrokkenen gezamenlijk de beoogde verandering verkennen en een plan maken voor het vervolg

Veranderarchitect: een procesbegeleider, die een doorlopende rol neemt in het faciliteren van een doelgericht veranderingsproces

Veranderspiegel (Change Mirror®): een tussentijdse inventarisatie van de manier waarop binnen de organisatie écht naar de beoogde verandering / het vastgestelde beleid wordt gekeken

 

BELEIDS- EN BESLUITVORMING

Inspiratiesessie AndersFormeren: bijeenkomst om met de aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen al vóór de verkiezingen goed na te denken over de vormgeving van het formatieproces. Er zijn meer manieren om te formeren dan de gewoonte en vanzelfsprekendheid in uw gemeente!

Proeverij sociocratie: een workshop om binnen uw organisatie kennis te maken met sociocratische beleids- en besluitvorming en de toegevoegde waarde daarvan te verkennen

Sociocratisch deskundige: ondersteuning bij het binnen uw organisatie ontwerpen en initiëren van beleids- en besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid