Veranderarchitect

wegwijsEen procesbegeleider, die een doorlopende rol neemt in het faciliteren van een doelgericht veranderingsproces

 

 

 

Wanneer interessant?
U heeft een belangrijke verandering voor ogen met uw organisatie of een deel daarvan. Die verandering gaat alleen niet vanzelf ontstaan… U heeft onvoldoende interne capaciteit en/of ervaring beschikbaar om de weg naar de gewenste toekomst te coördineren. Of u denkt dat een onafhankelijke procesbegeleider de beste kansen op succes geeft.

Hoe?
De Veranderarchitect kan u ondersteunen met het faciliteren van het proces op weg naar de beoogde verandering. Belangrijke uitgangspunten in onze werkwijze:

  • Focus op gedrag in praktijk: uitnodigen tot doen, reflecteren en leren;
  • Participatieve beleidsvorming: beleid biedt praktische richting en kaders voor de uitvoering in de praktijk. Beleid dat wordt opgesteld en onderhouden mét, in plaats van vóór degenen die het moeten uitvoeren, verbetert de inhoud en versterkt het eigenaarschap.
  • Planmatige aanpak voor het ontwikkelen van middelen die de (toekomstige) uitvoering kunnen ondersteunen (denk aan training, ontwikkeling van automatisering, etc.);
  • Duidelijke verantwoordelijkheden, besluitvorming en transparantie over de voortgang.

Afhankelijk van de fase waarin uw veranderinitiatief zich bevindt, kan onze betrokkenheid ook starten met een ‘Veranderconferentie’ of met een ‘Veranderspiegel’.

Partners
Het faciliteren van een veranderingsproces kan ik zelfstandig invullen of – afhankelijk van de beoogde veranderopgave – in samenwerking met één of meerdere partners. Om voldoende onafhankelijke en frisse blik op het veranderprogramma te borgen, laat ik altijd twee andere ervaren veranderaars periodiek meekijken en meedenken.

Wat levert het op?
Een professioneel gefaciliteerd veranderingsproces levert u:

  • Gedeeld inzicht in het heden, verleden en toekomst met betrekking tot de beoogde verandering;
  • Binnen uw organisatie vastgestelde beleidsdocumenten en een governance structuur waarin deze kunnen worden onderhouden;
  • Concrete ervaring met uitvoering van de beoogde verandering en een evaluatie daarvan;
  • Inzicht in de resultaten en voortgang van het veranderprogramma.