In deze hoek van de site vind je informatie die mijn kijk op veranderen, beleids- en besluitvorming hebben beïnvloed en die ik de moeite waard om te delen.

Veranderen als chaotisch proces: De visie van prof. dr. Thijs Homan over de vraag hoe verandering wérkelijk gaat. Vooral aan de kant van de ‘ontvangers’. Dat maakt gedragsverandering een stuk minder stuurbaar dan soms wordt gedacht…

Sociocratie: Sociocratie is een bestuursvorm die de verantwoordelijkheid voor beleidsvorming belegt op alle niveaus van de organisatie. Leidinggevenden en medewerkers beslissen gezamenlijk en op basis van gelijkwaardigheid over het beleid. En dat werkt!

Boeken: Een selectie van inspirerende boeken uit mijn boekenkast.

Video’s: Een selectie van inspirerende filmpjes op internet.