Inspiratie AndersFormeren

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen snel dichterbij en dus ook de formatie. Niet gek dus dat in deze periode in verschillende netwerken bijeenkomsten plaatsvinden om van gedachten te wisselen over de vormgeving van het formatieproces.

In januari is in Binnenlands Bestuur het artikel ‘Nu al beginnen met de formatie‘ gepubliceerd. Een oproep om vooral al vóór de verkiezingen met deelnemende politieke partijen te overleggen over de vormgeving van het formatieproces. En een uitnodiging om daarbij de inzet te overwegen van sociocratische principes en methoden (zoals besluiten op basis van consent in plaats van meerderheid van stemmen).

Graag helpen wij u om ook binnen uw gemeente een ‘Inspiratiesessie AndersFormeren‘ te initiëren. Doelstelling van die bijeenkomst is met de aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen al vóór de verkiezingen goed na te denken over de vormgeving van het formatieproces. Er zijn meer manieren om te formeren dan de gewoonte en vanzelfsprekendheid in uw gemeente!

Onderwerpen die in de bijeenkomst aan bod kunnen komen zijn:

  • terugblik op / evalueren van de ervaringen bij de voorgaande formatie in 2014;
  • inventariseren van leidende uitgangspunten / principes / waarden voor de vormgeving van het formatieproces in 2018;
  • toelichten van de kernvragen in de vormgeving van het formatieproces (inclusief ervaringen van andere gemeenten);
  • toelichten van sociocratische principes en methoden (oa consent besluitvorming) en hoe die ingezet kunnen worden in de formatie en
  • eerste verkenning over de vormgeving van het komende lokale formatieproces.

AndersFormeren kan sterk bijdragen aan de legitimiteit van het lokale bestuur, aan de verbinding tussen politiek en lokale samenleving en tussen de politieke partijen onderling, aan het beter benutten van de energie, kennis en kunde in de lokale samenleving en aan het – tijdens de raadsperiode – sneller inspelen op maatschappelijke ontwikkeling.

Meer weten of samen verkennen of een Inspiratiesessie AndersFormeren toegevoegde waarde kan hebben in uw gemeente? We horen graag!

Rob van der Eyden
Trekker werkgroep #AndersFormeren vanuit Code Oranje
Adviseur Sociocratisch Centrum
06-21157634 / rvandereyden@sociocratie.nl

Hans Alberse
Adviseur versterken lokale democratie
Voormalig burgemeester, wethouder en raadslid
06-83973195 / h.alberse@gmail.com