Wat drijft mij te doen wat ik doe en dat te doen op de manier, dat ik het doe?

Ik werk graag mee aan het bouwen van een wereld waarin we doelgericht en effectief met elkaar samen kunnen werken aan belangrijke uitdagingen in organisaties en in de maatschappij.

Een wereld waarin ieder invloed kan uitoefenen op en verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen leef- en werkomgeving. Een wereld waarin ieder zijn eigenheid kan bewaren en ontwikkelen bij het samenwerken met anderen.

Het gedrag van de mensen binnen een organisatie is – in mijn overtuiging – doorslaggevend voor de  resultaten van die organisatie. Succesvol veranderen of succesvol uitgevoerd beleid gaat dus om gedrag. En daar zit hem de uitdaging. Want gedrag is niet zo eenvoudig stuurbaar en controleerbaar als soms wordt beweerd. Ieder handelt vanuit zijn eigen, lokale  perspectief. Een eigen kijk op de wereld, gevormd door eigen kennis, ervaringen en gevoelens.

Ik geloof dat mensen in organisaties het best tot hun recht komen als ze zelf mee kunnen beslissen over hun eigen rol en de manier waarop ze daar invulling aan geven. Dat is dus wat anders dan in kleine kring te bepalen ‘hoe het moet’, dat ‘uitrollen’ en proberen de uitvoering ervan met veel moeite, tijd en geld af te dwingen. Ik geloof wel in het in overleg vaststellen van doelgericht beleid. Op ieder niveau in de organisatie. In gelijkwaardig overleg tussen de betrokken leidinggevenden en degenen die het beleid uitvoeren. Om het beleid vervolgens te onderhouden op basis van ervaringen in de praktijk.

Ik geloof ook dat er als leidinggevende veel te winnen is door te kiezen voor een meer participatieve vorm van beleids- en besluitvorming: goede ideeën, mensen die écht verantwoordelijkheid nemen, een effectievere en efficiëntere aansturing en beheersing, een lerende organisatie. En het belangrijkste: duurzame resultaten in de praktijk.

Ik hoop vanuit de Veranderarchitect een bijdrage te kunnen leveren aan de constructieve samenwerking binnen organisaties en in de maatschappij, zodat we daarmee voortgang boeken met de belangrijke uitdagingen die voor ons liggen!