Pieter van der Meché

pieter_van_de_meche

Gecertificeerd sociocratisch organisatiedeskundige

Specialisme: het leiden van vergaderingen naar creatieve en door alle gedragen besluiten, ook in spanningsvolle situaties. Het verbeteren van de besluitvormingsstructuur zodat er minder wordt vergaderd, de kwaliteit van de besluiten verbeterd, de betrokkenheid van medewerkers vergroot en het draagvlak voor besluiten 100% is.

 

 

Aangeboden diensten:

  • Voorzitterschap/gespreksleiding voor het creëren van daadwerkelijk commitment aan besluiten met hulp van het consentbeginsel;
  • Implementeren van een moderne vorm van medezeggenschap die kan dienen als een wettelijk goedgekeurd alternatief voor een OR;
  • Coaching van leidinggevenden die op basis van gelijkwaardigheid met hun medewerkers willen besluiten;
  • Coaching van voorzitters/gespreksleiders die meer uit hun vergaderingen willen halen.

Visie op veranderen: “Mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden”

Voor meer informatie: www.sociocratie.nl