Het ChangeMirror Adviesplatform is voort gekomen uit het Onderzoekscentrum Facilitating Change and Implementation Dynamics van de Open Universiteit onder leiding van Thijs Homan.

Onderzoekscentrum ‘Facilitating Change and Implementation Dynamics’
Het doel van het onderzoekscentrum ‘Facilitating Change and Implementation Dynamics’ is kennis te verzamelen, te ontwikkelen en te verspreiden over de dynamieken en processen die ten grondslag liggen aan organisatieverandering en de feitelijke leer- en veranderprocessen in organisaties.  Het gedachtegoed dat als uitgangspunt voor het onderzoekscentrum geldt – ‘de binnenkant van organisatieverandering’ – is verwoord in de publicaties ‘Organisatiedynamica’ en ‘Wolkenridders’ van prof. dr. Th. Homan.

ChangeMirror®
Het onderzoekscentrum heeft een meetinstrument ontwikkeld waarmee de actuele percepties van de betrokkenen bij een verandering in beeld kunnen worden gebracht: de ChangeMirror®. De ChangeMirror® maakt het mogelijk te onderzoeken wat er écht leeft bij betrokkenen over een organisatieverandering. Dat blijkt vaak anders en meer divers dan gedacht. De resultaten van dit onderzoek worden teruggekoppeld aan alle betrokkenen op een manier die uitnodigt tot dialoog en nieuwe betekenisgeving. Op basis hiervan kunnen spontaan of gepland nieuwe activiteiten worden geïnitieerd. ChangeMirror® ondersteunt hiermee het ontstaan van duurzame verandering. Zie ook ‘Veranderspiegel’.

Het ChangeMirror Adviesplatform
Het ChangeMirror Adviesplatform is opgericht door interne en externe ‘veranderaars’, die deelnemen aan het Onderzoekscentrum. Doelstelling van het Adviesplatform is  het gedachtegoed van Homan over de ‘binnenkant van veranderen’ verder te ontwikkelen en in de praktijk vorm te geven.

De deelnemers van het Adviesplatform streven er naar om:

  • Bij het plannen en begeleiden van veranderingen te werken vanuit het gedachtegoed van Homan over de ‘binnenkant van veranderen’
  • Het vanuit het Onderzoekscentrum ontwikkelde meetinstrumentarium (zoals de ChangeMirror®) in de praktijk in te zetten: als aanjager van de verandering en om de effectiviteit van interventies te evalueren (onderzoek als interventie en interventie als onderzoek)
  • Opgedane kennis en ervaring uit de praktijk terug te koppelen binnen het Onderzoekscentrum om bij te dragen aan de theorievorming over de ‘binnenkant van verandering’ en aan de verdere ontwikkeling van het meetinstrumentarium.

Wilt u meer weten over het Onderzoekscentrum of het Adviesplatform? Ik hoor graag.