Marieke Haaker

marieke_haaker

Specialisme: duurzaam ontwikkelen van medewerkers en organisaties, appreciative inquiry, brein-leren

Aangeboden diensten: inspiratie/kennismakingsworkshops waarderend onderzoeken (appreciative inquiry) en brein-leren, teamontwikkeltrajecten, individuele coaching

Visie op veranderen:
1. Veranderen is een natuurlijk gegeven. Dat maakt ons allemaal ervaringsdeskundige. Als we deze ervaringen weten te bundelen en te delen, benutten we al ons potentieel.

2. Veranderen gebeurt vaak vanuit een negatieve insteek: we willen ergens vanaf, of iets wat nu niet goed gaat verbeteren. Veranderen vanuit een drive ergens naartoe, een droom, onze aspiraties, geeft ons de energie om ervoor te gaan.

Voor meer informatie:
Linkedin pagina: http://www.linkedin.com/pub/marieke-haaker/4/251/231
Webpagina: http://mariekehaaker.wordpress.com/