Jan-Piet van Deene

jan-piet_van_deene

Specialisme: werkt vanuit IOD op het raakvlak van organisatie- en persoonlijke ontwikkeling en is geïnteresseerd in de minimale randvoorwaarden die nodig zijn om ‘oerkracht’ in individuen, groepen en organisaties tot ontplooiing te doen komen.

Aangeboden diensten: Opleidingen, Organisatie ontwikkelingsprojecten en Coaching & intervisie.

Visie op veranderen: We vergeten wat we horen, we onthouden wat we zien, we werken met wat we zelf ontdekken.

Voor meer informatie: www.iod.nl