22 december 2016

sociale_innovatie_binnen_mkb_290_x_201Voor steeds meer ondernemers in het MKB is het een belangrijk thema: sociale innovatie binnen de eigen onderneming. Waar gaat het om bij sociale innovatie? Goede vraag. Van ondernemers hoor ik antwoorden als: maximaal inzetten en ontwikkelen van de kracht van medewerkers, teams zoveel mogelijk ruimte geven om autonoom te kunnen werken binnen heldere kaders, gelijkwaardigheid, samen verantwoordelijkheid nemen, de juiste balans tussen daadkracht en draagvlak, benutten van alle binnen de onderneming beschikbare kennis en kunde bij belangrijke besluiten, rekening houden met ieders perspectief,  leidinggeven op een manier dat alle betrokken maximaal medeverantwoordelijkheid nemen. Allemaal met het doel om het iedere dag weer een beetje beter te doen voor de klant en om bij te dragen aan de groei en bloei van de onderneming.

Een heel belangrijk thema dus. Maar hoe geef je er concreet invulling aan?  Sociocratie biedt een krachtige gereedschapskist voor het ontwikkelen van doelgerichte samenwerking en besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid. En daarmee voor het vormgeven van sociale innovatie. Op drie verschillende niveaus. Allereerst op het niveau van het werkoverleg: door besluiten met elkaar te nemen op basis van consent (geen overwegend en beargumenteerd bezwaar) garandeer je dat iedereen gehoord wordt. Eventuele verschillen van inzicht komen op tafel en kunnen (meestal) worden opgelost. Meer praktische suggesties voor het verbeteren van het werkoverleg lees je hier.

Een tweede niveau voor de toepassing van sociocratie is het organiseren van de samenwerking in een team of afdeling (kring). De teamleden stellen met elkaar de gezamenlijke doelstelling vast en maken afspraken over de manier om die te gaan realiseren en de rol die ieder daar bij vervult. Op basis van consent. In de uitvoering heeft ieder binnen de gemaakte afspraken de ruimte voor zijn of haar eigen professionele autonomie. De onderling gekozen leidinggevende stuurt en heeft – binnen de gemaakte afspraken – het mandaat om zelfstandig beslissingen te nemen in de uitvoering. Dat creëert duidelijke focus en stimuleert het nemen van (mede-)verantwoordelijkheid.

Veel MKB bedrijven zullen bestaan uit meerdere teams. Teams die je maximale autonomie wilt geven. Aan de andere kant wil je ook de over-all doelstelling van de onderneming bewaken en de samenhang tussen de teams borgen. Daar biedt het derde toepassingsniveau van sociocratie hulp met een structurele verbinding (dubbele koppeling) tussen de teams en eventuele lagen in de hiërarchie. Daarmee nemen de leidinggevenden van de teams samen met een door het team gekozen afgevaardigde gelijkwaardig deel in de besluitvorming op het bovenliggende niveau. Alle teams kunnen zo invloed uitoefenen op voor hun relevante afspraken. Daarmee worden die teams ook mede-verantwoordelijk voor de uitvoering van die afspraken.

Nieuwsgierig geworden?
Wij bieden een energieke introductieworkshop ‘Sociale innovatie binnen het MKB’ waarin je verder kennis maakt met sociocratie en de mogelijkheden daarvan binnen je eigen onderneming kunt verkennen. Voor bijeenkomsten van netwerken voor MKB-ondernemers of binnen het eigen bedrijf.

Reacties van deelnemende MKB-ondernemers:

  • “De openheid en gedragenheid van besluiten spreekt me aan.”
  • “Elke stem binnen de onderneming wordt zo gehoord.”
  • “Sociocratie is niet zo eng als ik dacht; de ‘macht’ wordt niet helemaal uit handen gegeven.”
  • “Zei je nou dat je met sociocratie geen OR meer nodig hebt?”

 

Rob van der Eyden; 06-21157634; rvandereyden@sociocratie.nl
www.sociocratie.nl / www.veranderarchitect.nl