9 oktober 2015

IMG_0890Op maandag 5 oktober werd het Democratic Challenge Festival gehouden: een feest voor iedereen die vernieuwing van de lokale democratie een warm hart toedraagt. Vanuit het Sociocratisch Centrum hebben John Hermans en Rob van der Eyden een workshop verzorgd over besluitvorming op basis van consent.

Na een korte presentatie over wat dat is en hoe dat bij zou kunnen dragen aan democratische vernieuwing, was er vooral tijd voor het ervaren van consent besluitvorming in de praktijk. De casus die we hiervoor gebruikten was best lastig: in hoeverre wil je met je huisgenoten actief hulp bieden aan een gezin van illegale vluchtelingen, dat naast je is komen wonen? Aan de hand van rondes voor beeldvorming en meningsvorming, kwam er een rijke verzameling van – deels tegenstrijdige – meningen en ideeën op tafel te liggen. Daar waren we zonder consent nooit op een constructieve manier uitgekomen. Met consent wel.

Dat leverde mooie reacties op:

  • “Het begint dus met goed luisteren naar elkaar.”
  • “Het gaat dus om de argumenten, niet om de meerderheid.”
  • “Mooi om te zien dat ook een afwijkende mening overeind blijft.”

En direct een afspraak met een gemeentesecretaris die deze manier van besluitvorming ook in de eigen omgeving wilde laten ervaren. Het was goed om te merken dat ook in verschillende andere sessies tijdens het festival consent besluitvorming en sociocratie actief werden besproken. Dat proeft naar meer!