Sociocratie

Elevator pitch

elevator

  • Sociocratie is een vorm van governance gebaseerd op zelforganisatie en participatieve besluitvorming. Het bevordert creativiteit en het nemen van verantwoordelijkheid.
  • Het creëert zeer effectieve, harmonieuze organisaties die uitzonderlijk productief zijn, omdat zij de energie, kennis en inzet van al haar leden samenbrengen.
  • De sociocratische principes en methoden kunnen worden gebruikt om elke vorm van organisatie in te richten en te besturen – verenigingen, bedrijven, scholen, maatschappelijke organisaties, enz.
  • Op ieder niveau in de organisatie is ieder domein (afdeling verkoop, het magazijn, de administratie, enz) zelf verantwoordelijk voor het definiëren van het beleid, dat richting geeft aan de eigen activiteiten. Ieder domein (binnen de sociocratie een ‘kring’ genoemd) is semi-autonoom en zelforganiserend.
  • Bij het nemen van beleidsbeslissingen hebben alle kringleden, inclusief de leidinggevende, een gelijke stem. Beleidsbeslissingen vereisen de instemming (‘consent’) van ieder lid van de kring. Dit borgt de gelijkwaardigheid van alle leden en zorgt dat het beleid ieder lid ondersteunt bij het uivoeren van de eigen verantwoordelijkheden.
  • De uitvoering van het beleid wordt vanuit de kring gedelegeerd aan een of meer organisatiedeelnemers in de lijnstructuur, met het mandaat om in de uitvoering zelfstandig beslissingen te nemen.
  • De samenhang tussen de (beleidsbepaling in) verschillende delen van de organisatie wordt geborgd, doordat de kringen in een hiërarchische structuur aan elkaar zijn gekoppeld. Vanuit iedere kring nemen de leidinggevende en een gekozen afgevaardigde – op basis van gelijkwaardigheid – deel in de bovenliggende kring.
  • Een algemene kring, bestaande uit eindverantwoordelijke voor de organisatie en de leidinggevende en gekozen afgevaardigde uit ieder domein, is verantwoordelijk voor de lange-termijn planning en beleidsbeslissingen die meer dan één domein raken.

 

Vrije vertaling van een tekst van Sharon Villines. Sharon Villines is eigenaar van de site Sociocracy.info en met John Buck co-auteur van het boek ‘We the People: Consenting to a Deeper Democracy, a Guide to Sociocratic Principles and Methods’ (Washington, DC: Sociocracy.info Press, 2007).