29 januari 2014

innoveren-442x26677% van innovatiesucces wordt bepaald door sociale innovatie

“Sociale innovatie van groot belang voor verbetering innovatiesucces en bedrijfsprestaties van bedrijven in de topsectoren”. Dat stellen Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en Panteia/EIM in de ‘Innovatie- en concurrentie monitor Topsectoren 2012-2013’.

Een paar quotes uit het rapport, die mij opvielen:

 • De huidige markt dwingt bedrijven om steeds sneller te innoveren. Bedrijven kunnen alleen maar sneller innoveren als het management de bedrijfsstructuur op orde heeft en hun medewerkers de ruimte kan bieden om deze innovaties uit te voeren. Dit betekent dat ook management- en organisatieprincipes doorslaggevend zijn bij succesvol innoveren.
 • Sociale innovatie kan gedefinieerd worden als het aanbrengen van veranderingen in de manier van organiseren, managen en inrichten van de arbeid welke nieuw is voor de organisatie en/of bedrijfstak. Onder sociale innovatie
  vallen:
  • het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen),
  • het hanteren van flexibele organisatieprincipes (flexibel organiseren),
  • het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen (slimmer werken) en ook
  • samenwerken met externe partijen (co-creatie).
 • Door een combinatie van deze vier determinanten kunnen organisaties hun kennisbasis beter benutten. Met sociale innovatie zijn bedrijven in staat om het concurrentievermogen en de productiviteit te verhogen.
 • 77% van het innovatiesucces wordt bepaald door sociale innovatie en 23% door technologische innovatie. Dynamisch managen en slimmer werken leveren de grootste bijdrage aan de bedrijfsprestaties van bedrijven in de topsectoren
 • Sociale innovatie uit zich in de wijze waarop bedrijven in staat zijn om flexibel te kunnen organiseren door hun omgang met veranderingen. Bedrijven met een hoge verandersnelheid kunnen beter inspelen op veranderingen in alle aspecten van de omgeving. Bedrijven kunnen sneller reageren door bijvoorbeeld besluiten te delegeren naar lagere niveaus in het bedrijf of door weinig interne regeldruk.

Interessant!

Dan gaat het dus om de manier waarop je met elkaar samenwerkt. Binnen een team, tussen verschillende afdelingen, tussen verschillende hiërarchische niveaus en met externe partijen. Hoe je met elkaar besluiten neemt en welke ruimte je laat aan de werkvloer. Daar kunnen de principes van sociocratisch organiseren en besluiten volgens mij een belangrijke bijdrage aan leveren.

Het volledige rapport kun je vinden via deze link.