Enquête beleids- en besluitvorming

Een verkenning van hoe de huidige maenquêtenier van beleids- en besluitvorming binnen uw organisatie wordt ervaren en welke verbeteringen hierin volgens uw eigen mensen mogelijk zijn.

 

 

Beleids- en besluitvorming binnen een overlegorgaan of in een organisatie doe je met elkaar. En soms heb je het gevoel dat dat best goed gaat en misschien denk je ook soms dat het allemaal beter, sneller, effectiever of constructiever zou kunnen of moeten.

Eén ding is zeker: ook het verbeteren van de manier van beleids- en besluitvorming zul je met elkaar moeten doen. Het gezamenlijk evalueren van de huidige werkwijze kan daarvoor een belangrijke voedingsbodem opleveren. Daarom heeft De Veranderarchitect een enquête ontwikkeld voor zo een evaluatie. Doel van de enquête is te inventariseren hoe de huidige manier van werken wordt gewaardeerd: of het bij beleidsvorming gaat over de dingen waar het over zou moeten gaan. Of de juiste mensen betrokken zijn. Of tijdens overleg de inbreng van alle deelnemers voldoende aan bod komt. Of deelnemers het gevoel hebben dat ze kunnen zeggen wat ze zelf écht vinden. Of genomen besluiten duidelijk genoeg zijn over wat wordt verwacht voor de uitvoering ervan. En of er dan échte overeenstemming bestaat over vastgesteld beleid of een genomen besluit. En daarmee ook de wil om verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering ervan…

Deze enquête is gericht op het evalueren van een specifiek overlegorgaan: een teamoverleg, projectoverleg, directieoverleg, stuurgroep, OR, etc. We hebben ook andere enquêtes voor het raadplegen van de achterban van een overlegorgaan (bijvoorbeeld de medewerkers van een afdeling, het personeel dat vertegenwoordigd wordt door de OR) en voor het evalueren van de beleids- en besluitvorming op een specifiek beleidsonderwerp of voor een hele organisatie.

Hoe?
U kunt op de volgende manier gebruik maken van de enquête:

  • Na uw aanmelding en het vastleggen van een gebruiksovereenkomst, sturen wij u de vragenlijst van de enquête. Wij nemen contact met u op om de opzet van de enquête toe te lichten en om eventueel gewenste specifieke aanpassingen te bespreken.
  • De enquête is beschikbaar in SurveyMonkey, een veel gebruikte website voor online enquêtes. Eventueel gewenste aanpassingen in de vragenlijst kunnen eenvoudig worden doorgevoerd.
  • U verstrekt ons de e-mailadressen van alle deelnemers aan het overlegorgaan en wij sturen ieder van hen een e-mail met een uitnodiging om de enquête binnen een bepaalde termijn in te vullen. Wij verzamelen alle reacties en bundelen deze tot een rapportage van de enquête. Het is ook mogelijk dat u zelf  de enquête uitzet.
  • U deelt de resultaten met alle deelnemers aan het overlegorgaan.  En dan komt eigenlijk het belangrijkste: het onderling bespreken van de resultaten van de enquête, het verkennen van wensen en mogelijkheden tot verbetering en het gezamenlijk besluiten over eventuele vervolgstappen. In een aparte workshop of gewoon tijdens een regulier overleg. Dat gesprek kunnen wij eventueel ondersteunen, door inhoudelijk mee te denken en/of door het gesprek te faciliteren.
  • Tot slot nemen wij met u contact op om het uitvoeren van de enquête gezamenlijk te evalueren.

De ruil
De Veranderarchitect heeft deze enquête ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan het doorlopend verbeteren van de beleids- en besluitvorming in organisaties. Wij streven er naar om:

  • U een kwalitatieve, vertrouwelijke, efficiënte en voordelige manier te bieden om de beleids- en besluitvorming binnen uw organisatie te evalueren en te ontwikkelen.
  • De enquête doorlopend te verbeteren. Daarom vinden we het belangrijk om de opzet van de enquête vooraf te bespreken en eventueel aan te passen en achteraf met u te evalueren.
  • U zo tevreden te laten zijn over de enquête, dat u ook zult overwegen deze opnieuw in te zetten. Voor een vervolgmeting binnen hetzelfde overlegorgaan en/of voor een ander overlegorgaan binnen uw organisatie.
  • De resultaten van verschillende enquêtes te bundelen en te analyseren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve beleids- en besluitvorming.
  • Een redelijke vergoeding te ontvangen voor de tijdsbesteding van onze kant. Wij vragen een geringe vaste vergoeding voor het uitvoeren van de enquête. Voor vrijwilligersorganisaties stellen wij de enquête kosteloos beschikbaar. Voor ondersteuning bij het bespreken van de resultaten brengen wij een uurtarief in rekening.

Aanvragen of meer weten?
Wilt u de enquête inzetten binnen uw organisatie? Stuur me een mailtje en ik neem spoedig contact met u op om het uitvoeren van de enquête in gang te zetten. Voor meer informatie kunt u mij natuurlijk ook mailen of bellen.