De Veranderarchitect kan u op de verschillende manieren ondersteunen in het succesvol inrichten, uitvoeren en evalueren van uw veranderinitiatieven en van uw beleids- en besluitvorming.

VERANDEREN

Verandercoach: een klankbord / sparring partner voor  degenen die een veranderingsproces (gaan) aansturen of begeleiden

Veranderatelier: een workshop waarin een aantal ervaren veranderaars meedenken over de aanpak van een voor u belangrijke veranderopgave

Veranderconferentie: een werkconferentie waarin een groot aantal betrokkenen gezamenlijk de beoogde verandering verkennen en een plan maken voor het vervolg

Veranderarchitect: een procesbegeleider, die een doorlopende rol neemt in het faciliteren van een doelgericht veranderingsproces

Veranderspiegel (Change Mirror®): een tussentijdse inventarisatie van de manier waarop binnen de organisatie écht naar de beoogde verandering / het vastgestelde beleid wordt gekeken

 

BELEIDS- EN BESLUITVORMING

RateYourMeeting: een praktisch hulpmiddel om het onderlinge gesprek over (het verbeteren van) de kwaliteit van vergaderingen op gang te brengen.

Inspiratiesessie AndersFormeren: bijeenkomst om met de aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen al vóór de verkiezingen goed na te denken over de vormgeving van het formatieproces. Er zijn meer manieren om te formeren dan de gewoonte en vanzelfsprekendheid in uw gemeente!

Proeverij sociocratie: een workshop om binnen uw organisatie kennis te maken met sociocratische beleids- en besluitvorming en de toegevoegde daarvan te verkennen

Sociocratisch gespreksleider: faciliteren van een bijeenkomst voor beleids- en besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid

Sociocratisch deskundige: ondersteuning bij het binnen uw organisatie ontwerpen en initiëren van beleids- en besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid