De Veranderarchitect kan u op de verschillende manieren ondersteunen in het succesvol inrichten, uitvoeren en evalueren van uw veranderinitiatieven en van uw beleids- en besluitvorming.

VERANDEREN

Verandercoach: een klankbord / sparring partner voor  degenen die een veranderingsproces (gaan) aansturen of begeleiden

Veranderatelier: een workshop waarin een aantal ervaren veranderaars meedenken over de aanpak van een voor u belangrijke veranderopgave

Veranderconferentie: een werkconferentie waarin een groot aantal betrokkenen gezamenlijk de beoogde verandering verkennen en een plan maken voor het vervolg

Veranderarchitect: een procesbegeleider, die een doorlopende rol neemt in het faciliteren van een doelgericht veranderingsproces

Veranderspiegel (Change Mirror®): een tussentijdse inventarisatie van de manier waarop binnen de organisatie écht naar de beoogde verandering / het vastgestelde beleid wordt gekeken

 

BELEIDS- EN BESLUITVORMING

Enquête beleids- en besluitvorming: een verkenning van hoe de huidige manier van beleids- en besluitvorming binnen uw organisatie wordt ervaren en welke verbeteringen hierin volgens uw eigen mensen mogelijk zijn

Proeverij sociocratie: een workshop om binnen uw organisatie kennis te maken met sociocratische beleids- en besluitvorming en de toegevoegde daarvan te verkennen

Sociocratisch gespreksleider: faciliteren van een bijeenkomst voor beleids- en besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid

Sociocratisch deskundige: ondersteuning bij het binnen uw organisatie ontwerpen en initiëren van beleids- en besluitvorming op basis van gelijkwaardigheid